اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مهد امین کیان برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مهد امین کیان در تاریخ 1395.06.09 در ساعت 11 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….