اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت ممتاز سهند برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت ممتاز سهند در تاریخ 1394.11.10در ساعت 9 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید