اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مفتاح رهنورد منطقه آزاد انزلی برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مفتاح رهنورد منطقه آزاد انزلی در تاریخ 1395.06.27در ساعت 14:30 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….