اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مشکفام فارس برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مشکفام فارس در تاریخ 1395.02.06 در ساعت 11 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….