اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مدیا پرداز سیستم برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مدیا پرداز سیستم در تاریخ 1395.10.04در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….