اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مدیا پردازش منطقه آزاد چابهار برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مدیا پردازش منطقه آزاد چابهار در تاریخ 1395.07.24در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….