اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مجتمع پایا ذوب کاوه برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مجتمع پایا ذوب کاوه در تاریخ 1395.02.19 در ساعت 10 با حضور مدیرعامل آن شرکت

برگزار گردید….