اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مجتمع فرو آلیاژ رباط برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مجتمع فرو آلیاژ رباط در تاریخ 1395.08.01در ساعت 9 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….