اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مجتمع صنایع قائم رضا برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مجتمع صنایع قائم رضا در تاریخ 1395.03.05 در ساعت 12.30 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….