اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت ماهان صنعت آریا برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت ماهان صنعت آریا در تاریخ 1394.10.06در ساعت  14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید