اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت لوله سازی اهواز برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت لوله سازی اهواز در تاریخ 1395.04.22 در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….