اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت لبنیات و بستنی بهاران گل برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت لبنیات و بستنی بهاران گل در تاریخ 1395.06.24 در ساعت 9 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….