اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت فولاد کرمان برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت  فولاد کرمان در تاریخ 1395.06.21 در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….