اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت فولاد زرند ایرانیان برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت  فولاد زرند ایرانیان در تاریخ 1396.07.22در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….