اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت فنی و مهندسی آبسان پالایش برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت فنی و مهندسی آبسان پالایش در تاریخ 1395.06.15 در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….