اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت فرتاک ماشین برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت فرتاک ماشین در تاریخ 1395.08.04در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….