اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت فرتاش داد برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت فرتاش داد در تاریخ  1396.03.17 در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….