اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت فرانسوز یزد برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت فرانسوز یزد در تاریخ 1395.03.05 در ساعت 9.30 با حضور مدیرعامل آن شرکت برگزار گردید….