اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت فراز دانه آوند برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت فراز دانه آوند در تاریخ 1395.10.13در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….