اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت فرآورده های مهر زیست دارو پاسارگاد برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت فرآورده های مهر زیست دارو پاسارگاد در تاریخ  1396.01.20 در ساعت 11 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….