اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت فرآورده های روغنی ایرن- فریکو برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت فرآورده های روغنی ایرن- فریکو در تاریخ 1395.04.28 در ساعت 10 با حضور مدیرعامل آن شرکت برگزار گردید….