اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت طوس مسیر برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت طوس مسیر در تاریخ  1396.02.27 در ساعت 12:30 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….