اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت طراحی و ساخت سازه های دریایی مبین سازه گستر خلیج فارس برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت   طراحی و ساخت سازه های دریایی مبین سازه گستر خلیج فارس در تاریخ  1396.04.11 در ساعت 15:30با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….