اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت صنعتی آما برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت صنعتی آما در تاریخ 1395.11.27در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….