اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت صنایع کاشی وسرامیک سینا برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت صنایع کاشی وسرامیک سینا در تاریخ 1396.07.24در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….