اخبار, اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت صنایع سلولزی ماریناسان برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت صنایع سلولزی ماریناسان در تاریخ 1395.02.07 در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….