اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان در تاریخ 1395.03.11 در ساعت 13 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….