اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت شوکو پارس برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت شوکو پارس در تاریخ 1394.12.03در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید