اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت سینا ترابر پارت برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت سینا ترابر پارت در تاریخ 1395.05.27 در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….