اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت سیم وکابل رفسنجان برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت سیم و کابل رفسنجان در تاریخ 1394.11.13در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید