اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت سیمان اردستان برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت سیمان اردستان در تاریخ 1395.04.23 در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….