اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت سوخت آما برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت سوخت آما در تاریخ 1395.02.28 در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….