اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت سبلان سوله کاران برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت سبلان سوله کاران در تاریخ  1396.03.09 در ساعت 14با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….