اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت سامان گستر اصفهان برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت سامان گستر اصفهان در تاریخ 1395.10.15در ساعت 10با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….