اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت سازه صنعت کاران برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت سازه صنعت کاران در تاریخ 1395.07.17در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….