اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت ساختمانی دنا رهساز برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت ساختمانی دنا رهساز در تاریخ 1395.02.19 در ساعت 9 با حضور مدیرعامل آن شرکت برگزار گردید….