اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت زرین تاک آریا برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت زرین تاک آریا در تاریخ 1395.08.25در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….