اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت ریسندگی و بافندگی پرنیا برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت ریسندگی و بافندگی پرنیا در تاریخ 1395.08.24در ساعت 13 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….