اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت ریتا ایلیا کیش برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت ریتا ایلیا کیش در تاریخ 1394.11.14در ساعت 12 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید