اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت رنگسازی باژاک برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت رنگسازی باژاک در تاریخ 1395.03.10 در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….