اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت رضوان شکلات برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت رضوان شکلات در تاریخ 1395.06.28 در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….