اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت رادین فیدار فردا برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت رادین فیدار فردا در تاریخ 1395.04.09 در ساعت 13 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….