اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت دبش سبز گستر برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت دبش سبز گستر در تاریخ 1395.10.05در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….