اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت دانیال پترو برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت دانیال پترو در تاریخ 1395.03.23 در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….