اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت داروسازی امین برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت داروسازی امین در تاریخ 1395.09.29در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….