اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت داده پردازی ایران برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت داده پردازی ایران در تاریخ 1395.08.17در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….