اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت داده ورزی سداد برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت داده ورزی سداد در تاریخ 1395.02.06 در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….