اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت خوراک دام و طیور و آبزیان میلاد مهاباد برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت خوراک دام و طیور و آبزیان میلاد مهاباد در تاریخ 1395.03.11 در ساعت 11 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….