اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت خدمات الکترونیکی آدونیس برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت خدمات الکترونیکی آدونیس  در تاریخ 1394.09.22در ساعت  14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید