اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت خدمات ارتباطی رایتل برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت خدمات ارتباطی رایتل در تاریخ  1396.02.27 در ساعت 14:30با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….